PRÍČINY ZMENY KLÍMY. Antropogénny || Prírodný faktor. Mimoriadne správy 16. Hľa, prichádza.

PRÍČINY ZMENY KLÍMY. Antropogénny || Prírodný faktor. Mimoriadne správy 16. Hľa, prichádza. V tomto vydaní Mimoriadnych správ na ALLATRA TV: Interview očitých svedkov priamo z miesta udalostí. Skúsenosti ľudí, ktorí sa stretli s očakávaním i samotným prejavom živlu. Čo cítia a ako postupujú ľudia, ktorí sastretli s prírodnými anomáliami. Hurikány a lejaky sa takmer súčasne osopili na krajiny v rôznych kútoch planéty, v iných oblastiach sú pozorované silné suchá. Rozhovor členov hnutia ALLATRA s austrálskou klimatologičkou Jennifer Marohasy, ktorej závery sa vovýskumoch zmeny klímy líšia od verzie oficiálnej vedy. PRÍČINY ZMENY KLÍMY. Antropogénny || Prírodný faktor. Mimoriadne správy 16. Hľa, prichádza. PRÍČINY ZMENY KLÍMY. Antropogénny || Prírodný faktor. Mimoriadne správy 16. Hľa, prichádza. PRÍČINY ZMENY KLÍMY. Antropogénny || Prírodný faktor. Mimoriadne správy 16. Hľa, prichádza.