Subosobnosti. Príklady prejavov | Záhrobný svet ONLINE

Subosobnosti. Príklady prejavov | Záhrobný svet ONLINE Na kanáli ALLATRA TV pokračuje experimentálny výskum posmrtného života v rámci projektu "Záhrobný svet ONLINE". Cieľom projektu je nadviazať spojenie s tými, ktorí zomreli, ale stále existujú na inej energetickej úrovni. Subosobnosti. Príklady  prejavov | Záhrobný svet ONLINE Subosobnosti. Príklady  prejavov | Záhrobný svet ONLINE Subosobnosti. Príklady prejavov | Záhrobný svet ONLINE