Začiatok projektu | Záhrobný svet ONLINE

Začiatok projektu | Záhrobný svet ONLINE V rámci medzinárodného výskumného projektu „Kontrola tieňov“ v živom vysielaní – nový bezprecedentný projekt „Záhrobný svet ONLINE“. Začiatok projektu | Záhrobný svet ONLINE Začiatok projektu | Záhrobný svet ONLINE Začiatok projektu | Záhrobný svet ONLINE