Záhrobný svet ONLINE

Záhrobný svet ONLINE Nový bezprecedentný projekt "Záhrobný svet ONLINE", vytvorený v rámci medzinárodného výskumného projektu "Kontrola tieňov". V priamom živom vysielaní sa stanete účastníkom neuveriteľných udalostí. Záhrobný svet ONLINE Záhrobný svet ONLINE Záhrobný svet ONLINE