Текстови програма на АЛЛАТРА ТВ

Вишеструке информације о садашњости и будућности човечанства, о скривеним страницама наше историје и претходних цивилизација, као и материјали прикупљени у занимљивим чланцима о саморазвоју који ће вам помоћи да разумете себе, структуру света, развој друштва и потребе за уједињењем свих људи на планети.