Међународни канали / International Channels

Захваљујући активној позицији брижних људи, АЛЛАТРА ТВ интернет канали су креирани на многим језицима света. Јединствено знање постаје доступно сваком становнику планете и доприноси уједињењу човечанства у једну пријатељску породицу.