Глобална криза. Уммет Посланика Мухамеда ﷺ | Међународна онлајн конференција 13.05.2023

Глобална криза. Уммет Посланика Мухамеда ﷺ | Међународна онлајн конференција 13.05.2023 Величина Последњег Посланика Једног Алаха је огромна, јер је он вољом Свемогућег целом човечанству донео Знање како да се помире једни са другима и да се изгради друштво у којем је људски живот највећа вредност. Својим примером је показао да је за кратко време могуће променити потрошачки формат друштва у креативни. Одгајао је високо моралне и високо духовне следбенике и назвао их својим Умметом. Глобална криза. Уммет Посланика Мухамеда ﷺ  | Међународна онлајн конференција 13.05.2023 Глобална криза. Уммет Посланика Мухамеда ﷺ  | Међународна онлајн конференција 13.05.2023 Глобална криза. Уммет Посланика Мухамеда ﷺ | Међународна онлајн конференција 13.05.2023