Мисија Уммета пророка Мухаммеда ﷺ

Мисија Уммета пророка Мухаммеда ﷺ Широко користећи концепт уммета данас, обично не размишљамо о томе шта је уммет Посланика Мухамеда, мир и благослов Аллаха нека је с њим. Колико је разнолик и мултинационалан? Како живи? Чему тежи? За шта је способан? И која је његова сврха? Мисија Уммета пророка Мухаммеда ﷺ Мисија Уммета пророка Мухаммеда ﷺ Мисија Уммета пророка Мухаммеда ﷺ