Највреднија валута у универзуму

Највреднија валута у универзуму Феномен моћи пажње. Како је Ахненербе добијао напредне научне информације о цепању атома, вимана и других ствари преко женских медија из друштва Врил? Непознате чињенице. Може ли се овај експеримент поновити? Организација питања. Која је снага „Врила” и које су његове могућности? По чему се Аллат разликује од анти-алатта и које су то силе? Који јединствени дар има жена? За коју се моћ мушкарци боре? Може ли мушкарац бити водич Аллата на овај свет? Како се одвија процес интеракције са Духовним Светом у човеку када крене на духовни пут? Ово и још много тога у програму "Највреднија валута универзума" уз учешће Игора Михајловича Данилова. Највреднија валута у универзуму Највреднија валута у универзуму Највреднија валута у универзуму