Трейлер к передаче «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому» на армянском языке

Трейлер к передаче «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому» на армянском языке «ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՁ: ԱՐԴԵՆ ԻՍԿ ՄԱՀԱՑԱԾԻՑ ԴԵՊԻ ՀԱՎԻՏՅԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆ» նոր դարաշրջանի ծրագրի մասին թրեյլերը ԱլլատՌա ԹԻՎԻ-ի եթերում https://youtu.be/R29rL-CIsbo Սա կենդանի զրույց է Իգոր Միխայլովիչ Դանիլովի հետ՝ կենդանի գիրք: Սա հաջորդ քայլն է «ԱլլատՌա» գրքից հետո:  Трейлер к передаче «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому» на армянском языке Трейлер к передаче «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому» на армянском языке Трейлер к передаче «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому» на армянском языке