ԱԼԼԱՏՌԱ ԹԻՎԻ ուղիղ եթեր

Ուղիղ եթերների ձայնագրություններ

Ամենօրյա ALLATRA հեռուստատեսություն համերգներն տարբեր թեմաներով ստեղծագործական հասարակության, համաշխարհային նորությունների, կլիմայի փոփոխության, հարցազրույցների սոցիալական ակտիվիզմի եւ հասարակական գործիչներ, գիտության, պատմության, միջազգային կլոր սեղանների: Միջոցով ակտիվ մասնակցությամբ կամավորների ՓՀ «ALLATRA» ամբողջ աշխարհում հեռարձակման հետ անցկացվել համաժամանակյա թարգմանությամբ տարբեր լեզուներով: Watch Live հեռարձակումները կարող է լինել առցանց եւ ձայնագրության.