Ar mūsų vaikai turės ateitį?

Ar mūsų vaikai turės ateitį? Karai, smurtas, badas, kova dėl išlikimo, korupcija, vergovė, apgaulė - ar tai ateitis, kurią paliksime savo vaikams? Ar jie verti žūti karuose ir klimato katastrofose, kurie šiandien jau apėmė visą planetą? Ar mūsų vaikai turės ateitį? Ar mūsų vaikai turės ateitį? Ar mūsų vaikai turės ateitį?