Įspėjimas! Japonija pavojuje!

Įspėjimas! Japonija pavojuje! Aleksejus Liubušinas, fizikos – matematikos mokslų daktaras, profesorius, bandomųjų masių svyravimų fizikos laboratorijos vedėjas O. J. Schmidto Žemės fizikos institute, Rusijos mokslų akademija, prognozuoja 10 balų žemės drebėjimą Japonijos salyne netoli sostinės Tokijaus, palei Nankų įdubą. Prieš tai Aleksejus Liubušinas prognozavo 9 balų stiprumo žemės drebėjimą Japonijoje 2011 m. Jis numatė šį žemės drebėjimą likus 3 metams iki jo atsiradimo ir paskelbė keletą įspėjimų, tačiau jie liko be deramo dėmesio. Įspėjimas! Japonija pavojuje! Įspėjimas! Japonija pavojuje! Įspėjimas! Japonija pavojuje!