Ko mokė VISI pranašai ir prie ko MES priėjome?

Ko mokė VISI pranašai ir prie ko MES priėjome? Apsidairyk, kokioje visuomenėje mes gyvename šiandien? Kodėl XXI amžiuje mes vis dar nemokame gyventi taikiai ir darniai tarpusavyje? Ko mokė VISI pranašai ir prie ko MES priėjome? Ko mokė VISI pranašai ir prie ko MES priėjome? Ko mokė VISI pranašai ir prie ko MES priėjome?