Międzynarodowa działalność MRS ALLATRA


Pozdrowienia uczestników AllatRa Polska z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku. Wszystkiego dobrego każdemu człowieku i całemu naszemu społeczeństwu.

Międzynarodowy Ruch Społeczny «ALLATRA» - to są my, ludzie! To jest unikatowy ruch, nowy format współdziałania, nowy rodzaj komunikacji, międzynarodowy format stosunków i jednoczenia ludzi.To jest Ruch ludzi dla ludzi!

Międzynarodowy Ruch Społeczny «ALLATRA» - to są my, ludzie! To jest unikatowy ruch, nowy format współdziałania, nowy rodzaj komunikacji, międzynarodowy format stosunków i jednoczenia ludzi.To jest Ruch ludzi dla ludzi!

Międzynarodowy Ruch Społeczny «ALLATRA» - to są my, ludzie! To jest unikatowy ruch, nowy format współdziałania, nowy rodzaj komunikacji, międzynarodowy format stosunków i jednoczenia ludzi.To jest Ruch ludzi dla ludzi!  

Międzynarodowy Ruch Społeczny «ALLATRA» - to są my, ludzie! To jest unikatowy ruch, nowy format współdziałania, nowy rodzaj komunikacji, międzynarodowy format stosunków i jednoczenia ludzi.To jest Ruch ludzi dla ludzi!  

To jest zjednoczenie inicjatywnych, uczciwych i życzliwych ludzi, którzy dążą to tego żeby zastosować swoje najlepsze jakości dla dobra społeczności.

Międzynarodowy Ruch Społeczny «ALLATRA» - to są my, ludzie! To jest unikatowy ruch, nowy format współdziałania, nowy rodzaj komunikacji, międzynarodowy format stosunków i jednoczenia ludzi.To jest Ruch ludzi dla ludzi!

Jak Zasoby Masowego Przekazu manipulują świadomością człowieka? Jaki wpływ oni okazują na nas? Co leży w osnowie manipulacji Zasobów Masowego Przekazu i kto je wciela? Dlaczego we współczesnym dziennikarstwie pojawiają się “dziennikarze judy”, gotowi sprzedać się za 30...

Międzynarodowy ruch społeczny "ALLATRA" - jest to globalne jednoczenie tych, którzy czynią dobro i pokój wszystkim ludziom. Jesteśmy poza polityką i poza religią.