Jak Zasoby Masowego Przekazu manipulują świadomością człowieka? Prawda o Mediach.

Jak Zasoby Masowego Przekazu manipulują świadomością człowieka? Prawda o Mediach. Jak Zasoby Masowego Przekazu manipulują świadomością człowieka? Jaki wpływ oni okazują na nas? Co leży w osnowie manipulacji Zasobów Masowego Przekazu i kto je wciela? Dlaczego we współczesnym dziennikarstwie pojawiają się “dziennikarze judy”, gotowi sprzedać się za 30 centów i jakie są skutki tego? Jak Zasoby Masowego Przekazu manipulują świadomością człowieka? Prawda o Mediach. Jak Zasoby Masowego Przekazu manipulują świadomością człowieka? Prawda o Mediach. Jak Zasoby Masowego Przekazu manipulują świadomością człowieka? Prawda o Mediach.