Agapit Peczerski

Agapit Peczerski Ławra Peczerska w Kijowie słusznie jest uważana za Duchowe centrum Starożytnej Rusi.U podstaw jej stworzenia stoi jeden ze świętych Ławry, bezinteresowny lekarz dusz i ciał ludzkich - Agapit Peczerski. Duchowy wyczyn Świętego posłużył za przykład do całych pokoleń ludzi, którzy zdecydowali (postanowili) poświęcić swoje życie Bogu i pomocy ludziom. Do tej pory ludzie z innych krajów świata, różnych wyznań religijnych i różnych narodowości przyjeżdżają do świętego Agapita do Ławry Peczerskiej z najskrytszymi prośbami.  Agapit Peczerski Agapit Peczerski Agapit Peczerski