Jak działa zwierzęcy rozum w człowieku?

Jak działa zwierzęcy rozum w człowieku? Skąd biorą się myśli? Dla czego pojawiają się niekontrolowane myśli i emocje? Jak może człowiek wybierać pomiędzy myślami i realizować swoją swobodę wyboru? Na czym polega funkcja Obserwatora? Odpowiedzi na te pytania obejrzyjcie w wideo „Jak działa rozum Zwierzęcy w człowieku?” Unikatową informacje o psychologii  człowieka, poznaniu świata i siebie, o tym jak w umowach naszych czasów tworzyć społeczeństwo przyjazności i twórczości, czytajcie w książce „AllatRa” Jak działa zwierzęcy rozum w człowieku? Jak działa zwierzęcy rozum w człowieku? Jak działa zwierzęcy rozum w człowieku?