Allatra Sign

ALLATRAKLIMAT

Přehled klimatických projektů
Mezinárodního Společenského Hnutí „ALLATRA“
#allatraclimate

Mimořádné zprávy ALLATRA TV – klimatické pořady vytvořené dobrovolníky ALLATRA TV, reportéry a očitými svědky z celého světa.

Informace o anomálních přírodních událostech, uvědomění očitých svědků přírodních katastrof, názory vědců, osvětlení východisek v podmínkách blížících se klimatických změn.

ALLATRA TV se stala celosvětovou platformou pro vzájemné informování o tom, co se děje v našem společném domě. Chápeme-li vážnost a nevyhnutelnost celoplanetární klimatické katastrofy, lidé nemohou zůstat stranou, neboť změny na jednom konci planety se okamžitě projeví na tom druhém.

Změna klimatu už mění životy milionů lidí. Jaká bude budoucnost naši společnosti? To záleží na aktivní pozici každého člověka!

PŘIPOJIT SE K PROJEKTU

Projekt Sledování Klimatu v sobě zahrnuje cyklus populárně-vědeckých pořadů o změnách klimatu.

Cílem projektu je:
  • Odhalit podstatu probíhajících přírodních procesů a jevů.
  • Sledování reálných klimatických změn, jejich příčin a následků.
  • Osvětlit to, jak souvisí procesy probíhající uvnitř Země a na jejím povrchu s kosmickými a astronomickými procesy ve vesmíru.
  • Komunikace s odborníky z různých oblastí vědy, kteří vysvětlují klimatické, geologické a jiné přírodní jevy a také sdílejí svá vědecká pozorování o změnách klimatu na Zemi.
PŘIPOJIT SE K PROJEKTU

ALLATRA GEOCENTER je informačně-analytický portál, který pravdivě osvětluje klimatické zprávy. Jedná se o dobrovolnický projekt, kterého se účastní lidé z celého světa. Jsou zde aktuální zprávy a články o změně klimatu na planetě a operativní informace o kataklyzmatech.

Každý člověk může samostatně sledovat klimatické změny ve svém regionu i ve světě. Za tímto účelem byly vytvořeny různé online mapy: monitoring seismické aktivity, mapy teplot, sluneční a vulkanická aktivity, ozonové vrstvy a další.

Připojit se k mezinárodnímu dobrovolnickému týmu můžete tak, že napíšete na adresu:: [email protected]

PŘIPOJIT SE K PROJEKTU

Klima pohledem očitých svědků je pravdivé osvětlení klimatických událostí samotnými lidmi.

ALLATRA TV se stala všeobecnou platformou pro vzájemné informování o tom, co se děje v našem společném domě. Chápeme-li vážnost a nevyhnutelnost celoplanetární klimatické katastrofy, lidé nemohou zůstat stranou, neboť změny na jednom konci planety se okamžitě projeví na tom druhém.

Změna klimatu už mění životy statisíců lidí. Jaká bude budoucnost naší společnosti záleží na aktivní pozici každého člověka.

Posílejte videa z vašich pozorování na [email protected]

PŘIPOJIT SE K PROJEKTU

V cyklu pořadů „ALLATRA KLIMAT. Názory specialistů“ lidé z pohledu svých profesní zkušenosti a znalostí odkrývají divákovi celistvý pohled na dění v klimatu i ve společnosti.

Všechny projekty jsou realizovány dobrovolníky z celého světa v jejich volném čase. K iniciativě dobrovolníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ se může připojit každý!

PŘIPOJIT SE K PROJEKTU

Všechny projekty jsou realizovány dobrovolníky z celého světa v jejich volném čase. K iniciativě dobrovolníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ se může připojit každý!

POŠTOVNÍ A MAILOVÁ ADRESA

[email protected]