Riziková zóna. Vědci o seismickém nebezpečí v Itálii. Díl 2

Riziková zóna. Vědci o seismickém nebezpečí v Itálii. Díl 2 Proč je Itálie jedním z nejvíce seismicky aktivních míst na planetě? Zemětřesení v Itálii za posledních 100 let. Příčiny vzniku zemětřesení. Které oblasti v Itálii jsou seismicky nejnebezpečnější? Nakolik je to nebezpečné pro obyvatele Itálie, riziková zóna. Riziková zóna. Vědci o seismickém nebezpečí v Itálii. Díl 2 Riziková zóna. Vědci o seismickém nebezpečí v Itálii. Díl 2 Riziková zóna. Vědci o seismickém nebezpečí v Itálii. Díl 2