Текстове от предавания на АЛЛАТРА ТВ

Многостранна информация за настоящето и бъдещето на човечеството, за скритите страници от историята на нашата и предишните цивилизации, а също и материали, събрани в интересни статии за саморазвитие, които ще помогнат да разберете себе си, устройството на света, пътищата на развитие на обществото и необходимостта от обединение на всички хора на планетата.