Скъпи приятели!

Видеото и сайтът на Български език са в процес на превод.

Ако искате да се присъедините към преводите, моля пишете на пощата [email protected].

АЛЛАТРА ТВ – международна доброволческа интернет телевизия на Международно обществено движение "АЛЛАТРА"

Доброволците на АЛЛАТРА ТВ създават блогърско съдържание в различни направления, за да засегнат интересите на най-широката аудитория от хора и да привлекат вниманието им към глобалното и стремително изменение на климата на Земята.
Блогърските проекти включват теми за научно-популярно и развлекателно съдържание, саморазвитие, психология, история, хумор.
Целта на АЛЛАТРА ТВ е да отрази най-важният и сериозен проблем на човечеството – изменението на общопланетарния климат, което се изразява в стремителното нарастване на динамиката на катаклизмите през последните десетилетия.
В свободното си от работа време, на доброволни начала хората в различни страни по света изследват тази тема, събирайки аналитични материали за такива онлайн проекти като: „Климат Контрол“, „ Извънредни новини“, „Климата през очите на очевидеца“. Също така за цялостно проучване се организират международни кръгли маси, телемостове, подкасти и интервюта със специалисти в различни области. Всички видеоклипове на АЛЛАТРА ТВ са насочени изключително към популяризирането на демократични и духовно-нравствени общочовешки ценности.
Присъединете се към международния доброволчески екип на „АЛЛАТРА ТВ“, реализирайте идеите си и допринесете за опазването на нашата планета и формирането на по-добро бъдеще за всички!
Collage with ALLATRA TV participants Collage with ALLATRA TV participants