За АЛЛАТРА ТВ

За АЛЛАТРА ТВ

АЛЛАТРА ТВ е международна интернет телевизия от нов формат. Това е глобална медийна платформа, насочена към обединяване на хората с цел изучаване изменението на климата на Земята, изучаване на факторите, влияещи върху тези глобални промени, информиране на обществеността за заплахите, свързани с нарастващите природни бедствия, както и създаване на условия за международно взаимодействие с цел намиране на изход от настоящата климатична ситуация.

International survey collage

АЛЛАТРА ТВ е обществено значим, мащабен проект на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“, чиято цел е да популяризира демократичните, етични, духовни, морални и културни ценности в света и да вдъхновява хората към положителни промени в себе си и в обществото.

International survey collage

В ефира на АЛЛАТРА ТВ

Програми, насочени към проследяване на глобалните климатични промени на Земята и в космоса

Програми, насочени към проследяване на глобалните климатични промени на Земята и в космоса

Новинарски видео репортажи от очевидци на природни бедствия за катаклизмите през седмицата, случили се на цялата планета

Новинарски видео репортажи от очевидци на природни бедствия за катаклизмите през седмицата, случили се на цялата планета

Интервюта с климатолози, вулканолози, сеизмолози и други специалисти относно случващите се климатични промени на Земята

Интервюта с климатолози, вулканолози, сеизмолози и други специалисти относно случващите се климатични промени на Земята

Научно-популярни видео проекти на теми от науката, историята, психологията, културата

Научно-популярни видео проекти на теми от науката, историята, психологията, културата

Блогърски видео проекти на тема човек и общество, саморазвитие, духовно и морално усъвършенстване

Блогърски видео проекти на тема човек и общество, саморазвитие, духовно и морално усъвършенстване

Развлекателно видео съдържание

Развлекателно видео съдържание

International survey collage
International survey collage

АЛЛАТРА ТВ
Съзидавай и обединявай!

АЛЛАТРА ТВ – това са интернет канали в различни страни, където видеа излизат на английски, руски, френски, испански, португалски, немски, китайски, японски, грузински и много други езици.

Формати на предаванията на АЛЛАТРА ТВ

  • Интервюта, чиято цел е да покажат всеки участник, на първо място, като Човек, независимо от неговия социален статус, професия, имидж и така нататък. Искрено общуване, в което се разкрива всичко най-добро, което се намира във всеки човек.
  • Отразяване на събития, които са насочени към обединяване на хората, популяризиране на етични, демократични, културни, духовни и нравствени ценности в обществото.
  • Международни онлайн видеоконференции и телемостове с едновременно включване на хиляди локации от различни страни и онлайн излъчване със синхронни преводи на 10 и повече езика по света.
  • Форматът „Игра на професионалисти“ с участието на професионалисти от различни сфери на дейност, позволяващ на специалистите свободно да изразят своето мнение и да стигат до нови разбирания в своята област, позволяващи да подобрят живота на човека и обществото.
  • Мащабни международни социални видео запитвания, позволяващи да се чуе мнението на стотици хиляди хора от цял ​​свят по вълнуващи теми, актуални за всеки.
  • Климатични сводки, аналитични обзори и онлайн репортажи от местата на събитията от очевидци на климатичните събития на планетата; честна и навременна информация за събитията, предадена от самите хора.

Нов формат на взаимодействие

Уникалността на АЛЛАТРА ТВ е в това, че това е инициатива на самото общество, видеа създават хора от цял ​​свят на доброволна основа, извън работно време. Обединявайки се в международни екипи от инициативни единомишленици, всеки разкрива своя творчески потенциал.

Хората вече действат и сами създават информационно пространство, което отговаря на демократичните принципи, насърчава развитието на най-добрите човешки качества и наистина променя света към по-добро.

Изключителната особенност на всички видеоклипове на АЛЛАТРА ТВ е, че те отразяват честна, правдива информация за това, което се случва в света.

Хората сега вече действат и самите те създават това съзидателно информационно пространство, което съдейства за развитието на най-добрите човешки качества и реално променя света към по-добро.

Присъединявайте се към международния доброволчески екип на АЛЛАТРА ТВ!

E-mail [email protected]

Официален сайт: allatra.tv

International survey collage International survey collage