За АЛЛАТРА ТВ

За АЛЛАТРА ТВ

АЛЛАТРА ТВ е международна интернет телевизия от нов формат. Това е глобална медийна платформа, насочена към обединяване на хората по целия свят и формиране на условия за развитие на съзидателно общество.

International survey collage

АЛЛАТРА ТВ — това е социално важен, мащабен проект на Международно обществено движение “AЛЛАТРА”, чиято цел е да популяризира универсални, духовни, морални и културни ценности в света, да вдъхновява хората към позитивни изменения в себе си и в обществото.

International survey collage

В ефира на АЛЛАТРА ТВ

уникални програми за човека и обществото, за саморазвитие и духовно-нравствено усъвършенстване

информационно-социални и новинарски програми

интервюта с известни хора, учени, специалисти

информационно-аналитични и изследователски програми

документални и научно-популярни видеопроекти на теми за културата, науката и историята

изследователски видео дискусии в области на различни научни направления

International survey collage
International survey collage

АЛЛАТРА ТВ
Съзидавай и обединявай!

АЛЛАТРА ТВ – това са интернет канали в различни страни, където видеа излизат на английски, руски, френски, испански, португалски, немски, китайски, японски, грузински и много други езици.

Формати на предаванията на АЛЛАТРА ТВ

  • Интервюта, чиято цел е да покажат всеки участник, на първо място, като Човек, независимо от неговия социален статус, професия, имидж и така нататък. Искрено общуване, в което се разкрива всичко най-добро, което се намира във всеки човек.
  • Отразяване на събития, които са насочени към обединяване, съзидание, популяризиране на културни и духовно-нравствени ценности в обществото.
  • Международни онлайн видеоконференции и телемостове с едновременно включване на хиляди локации от различни страни и онлайн излъчване със синхронни преводи на 10 и повече езика по света.
  • Форматът „Игра на професионалисти“ с участието на професионалисти от различни сфери на дейност, позволяващ на специалистите свободно да изразят своето мнение и да стигат до нови разбирания в своята област, позволяващи да подобрят живота на човека и обществото.
  • Мащабни международни социални видео запитвания, позволяващи да се чуе мнението на стотици хиляди хора от цял ​​свят по вълнуващи теми, актуални за всеки.
  • Онлайн репортажи от мястото на събитията в пряк ефир от очевидци на климатични събития на планетата; честна и своевременна информация за събитията, предадена от самите хора.

Нов формат на взаимодействие

Уникалността на АЛЛАТРА ТВ е в това, че това е инициатива на самото общество, видеа създават хора от цял ​​свят на доброволна основа, извън работно време. Обединявайки се в международни екипи от инициативни единомишленици, всеки разкрива своя творчески потенциал.

Хората сега вече действат и самите те създават това съзидателно информационно пространство, което съдейства за развитието на най-добрите човешки качества и реално променя света към по-добро.

Изключителната особеност на всички видеа на АЛЛАТРА ТВ е в това, че в тях е отразена честна, правдива и искрена информация за случващото се в света и за това добро, което всеки човек иска да сподели.

Хората сега вече действат и самите те създават това съзидателно информационно пространство, което съдейства за развитието на най-добрите човешки качества и реално променя света към по-добро.

Присъединявайте се към международния доброволчески екип на АЛЛАТРА ТВ!

E-mail [email protected]

Официален сайт: allatra.tv

International survey collage International survey collage