Пряк ефир на АЛЛАТРА ТВ LIVE

Записи на преки ефири

Ежедневно на АЛЛАТРА ТВ излизат преки ефири на различни теми: съзидателно общество, световни новини, изменението на климата, интервюта със социално активни и публични хора, наука, история, международни кръгли маси. Благодарение на активното участие на доброволците на МОД “АЛЛАТРА” по целия свят се провеждат излъчвания със синхронен превод на различни езици. Можете да гледате преките ефири онлайн и на запис.