Zveme Vás k účasti na třetí mezinárodní online konferenci.

„SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“

28. září 2019
Neapol, Itálie | 14:00 (CEST)
s možností se online připojit
odkudkoli na světě
REGISTRACE
#allatraclimate

„SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“ - to je unikátní iniciativa účastníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ z různých zemí světa, která umožňuje:

Eartch icon
Komplexně rozebrat naléhavé otázky globální změny klimatu na Zemi
Speaker icon
Společnými silami informovat veřejnost o skutečné klimatické situaci
People icon
Podpořit sjednocení lidí v období globálních klimatických změn

FORMÁT HRY PROFESIONÁLŮ

Vědecko-diskusní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“ - to je nová série pořadů na kanále ALLATRA TV. Do tohoto projektu se zapojili lidé z různých zemí světa. Témata, která se v cyklu daných pořadů rozebírají, jsou pro současnou společnost akutní a týkají se každého.

Diskuse bude probíhat ve formátu hry, kde odborníci mohou svobodně vyjádřit svůj osobní i profesionální názor, aniž by ohrozili vlastní reputaci. Formát hry umožňuje předložit jakékoli hypotézy a rozebrat je skrze prizma vědecké i praktické zkušenosti.

Game of professionals photo 1 Game of professionals photo 2 Game of professionals photo 3
Quote top Quote bottom „Lidstvo v současné době vstoupilo do éry globálních
 klimatických změn a klimatologické problémy již nelze považovat za čistě vědecké. Jedná se o
 komplexní problém, zahrnující sociální, hospodářské a ekologické aspekty…“
Ze zprávy „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“

V roce 2014 zveřejnila mezinárodní skupina vědců ALLATRA SCIENCE zprávu „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“, která vyzdvihla a osvětlila aktuální celoplanetární problém, konkrétně globální změnu klimatu na Zemi. Během této dobu jsme se stali svědky toho, že se události a prognózy popsané ve zprávě ALLATRA SCIENCE naplňují, a že nárůst katastrof pokračuje v souladu s tím, jak bylo popsáno. Potvrzují to vědci, očití svědci i reportéři ALLATRA TV z celého světa, jejichž reportáže a mezinárodní interview jsou součástí mezinárodních zpravodajských vydání „Mimořádných zpráv“ a pořadů „Sledování klimatu“.

Pořad „KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“ s účastí Igora Michajloviče Danilova, který vyšel počátkem roku 2019, přiměl účastníky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ z různých zemí světa nastolit tuto otázku prostřednictvím mezinárodní online konference za účasti lidí z různých zemí světa.

První mezinárodní telekonference „Hra profesionálů. Klima. Budoucnost je teď“

se konala 13. dubna 2019 v České republice, kde byla mezinárodní veřejností vyzdvižena následující témata:
Question mark icon
Jak a proč se klima mění?
Question mark icon
Jakým problémům spojeným se změnou klimatu čelí lidé na celém světě už nyní?
Question mark icon
Je to problém jednotlivých zemí nebo nás všech?
Question mark icon
Jsou destruktivní katastrofy po celé planetě problémem daleké budoucnosti a příštích generací, nebo je to realita, ke které dochází už nyní před našimi očima?
Question mark icon
Kam bychom měli, jakožto lidstvo, směřovat svoji pozornost s ohledem na nadcházející globální katastrofy?

Na druhé konferenci jsme probírali tyto otázky:

1
Mohutné hurikány, bouře, záplavy, bahnotoky, tornáda a smrště v oblastech, které jsou pro ně netypické, anomální krupobití a lijáky, anomální a netypické počasí pro dané roční období v různých zemích světa – proč katastrofy narůstají už nyní?
2
Jak jsou vzájemně propojená přírodní kataklyzmata probíhající na naší planetě?
3
Proč je zamlčována katastrofálnost a nezvratnost narůstajících kataklyzmat a čím je nebezpečný současný formát spotřebitelské společnosti ve světle nadcházejících katastrof?
4
Očití svědci: co se ve skutečnosti děje v postižených oblastech?
5
Milióny klimatických uprchlíků, zmizení celých ostrovů, šokující vědecké výzkumy – co zůstává skryto před veřejností?
6
Čemu budou lidé muset ještě čelit?

Nemůžeme klima ovlivnit, globální katastrofy jsou nevyhnutelné.
Co však my, lidé, můžeme udělat dnes, aby u lidstva nastoupil zítřek?

Zveme očité svědky, vědce a odborníky z různých vědních oborů,
a také nelhostejné lidi z celého světa,

abychom společně rozebrali tyto a další otázky v rámci projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“
REGISTRACE
Quote top Quote bottom My všichni jsme lidé a všichni máme společné místo k bydlení – Zemi, máme jednu národnost – lidstvo a jednu cennost – život, jehož prostřednictvím se můžeme důstojně realizovat ve smyslu své existence ve vyšším duchovně-morálním aspektu.
Ze zprávy „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“