Treileri


Ti si onaj koji može promijeniti ovaj svijet. Vrijeme je došlo! Ono, što se danas događa sa svijetom — je rezultat potrošačkog formata društva. Da bi čovječanstvo moglo opstati, potreban je novi format društva — kreativni.