Ispričajmo svim ljudima o konferenciji "Globalna kriza. Ovo se već tiče svih"!

Ispričajmo svim ljudima o konferenciji "Globalna kriza. Ovo se već tiče svih"! Šta se dešava sa našom planetom i društvom? Šta je uzrok globalne krize: tehnološka, ekološka i klimatska? Kakva iskušenja čekaju čovečanstvo, i šta treba da uradimo da bismo ih položili? Ispričajmo svim ljudima o konferenciji "Globalna kriza. Ovo se već tiče svih"! Ispričajmo svim ljudima o konferenciji "Globalna kriza. Ovo se već tiče svih"! Ispričajmo svim ljudima o konferenciji "Globalna kriza. Ovo se već tiče svih"!