Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12. studenoga 2022.

Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12. studenoga 2022. Što može potaknuti ljude različitih nacionalnosti, vjera, profesija i društvenog statusa iz cijelog svijeta da se dobrovoljno ujedine na jednoj platformi? Što može potaknuti predstavnike 180 zemalja da svakodnevno rade kao volonteri na pripremi složenog događaja? Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12. studenoga 2022. Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12. studenoga 2022. Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12. studenoga 2022.