Laikas tai prisiminti.......

Laikas tai prisiminti....... Ar prisimename mes tai? Ką mums skelbė visi pranašai? Laikas tai prisiminti....... Laikas tai prisiminti....... Laikas tai prisiminti.......