Pamätáme si na to? Čo nám odkazovali všetci proroci? | 20. 03. 2021

Pamätáme si na to? Čo nám odkazovali všetci proroci? | 20. 03. 2021 V každej dobe prichádzali proroci, aby nás naučili najdôležitejšie – milovať jeden druhého, pociťovať jednotu s Bohom a so všetkými ľuďmi. Prečo sme dnes zabudli na to najdôležitejšie? Je čas spomenúť si na najpodstatnejšie. Pamätáme si na to? Čo nám odkazovali všetci proroci? | 20. 03. 2021 Pamätáme si na to? Čo nám odkazovali všetci proroci? | 20. 03. 2021 Pamätáme si na to? Čo nám odkazovali všetci proroci? | 20. 03. 2021