Drēbēs tērpta Eņģeļa sauciens, vai cilvēka ciešanas ar Eņģeli Dvēseles vietā

Drēbēs tērpta Eņģeļa sauciens, vai cilvēka ciešanas ar Eņģeli Dvēseles vietā "Eņģeļa sauciens" - tas ir dzejolis ar dziļu jēgu. Ar to sākas ne tikai Zināšanu dārgums - grāmata "AllatRa". Tas atver durvis uz bezgalīgu plašu izpratni un zināšanu caur jūtām par Garīgās pasaules eksistenci - zināšanu pasauli, skaistuma, laimes un patiesās brīvības pasauli. Drēbēs tērpta Eņģeļa sauciens, vai cilvēka ciešanas ar Eņģeli Dvēseles vietā Drēbēs tērpta Eņģeļa sauciens, vai cilvēka ciešanas ar Eņģeli Dvēseles vietā Drēbēs tērpta Eņģeļa sauciens, vai cilvēka ciešanas ar Eņģeli Dvēseles vietā