Par ALLATRA TV

Par ALLATRA TV

ALLATRA TV - tā ir jauna formāta starptautiska interneta televīzija. Tā ir globāla mediju platforma, kas vērsta uz cilvēku apvienošanu ar mērķi pētīt klimata izmaiņas uz Zemes, izpētīt faktorus, kas ietekmē šīs globālās izmaiņas, informēt sabiedrību par draudiem, kas saistīti ar pieaugošām dabas katastrofām, kā arī radīt nosacījumus starptautiskai sadarbībai ar mērķi atrast izeju no radušās klimatiskās situācijas.

International survey collage

ALLATRA TV ir sociāli svarīgs, vērienīgs projekts no Starptautiskās sabiedriskās kustības "ALLATRA", kura mērķis ir popularizēt pasaulē demokrātiskas, ētiskas, garīgi tikumiskas un kultūras vērtības, un iedvesmot cilvēkus uz pozitīvām izmaiņām sevī un sabiedrībā.

International survey collage

ALLATRA TV tiešraidē

Programmas, kas vērstas uz globālo klimatisko izmaiņu uzraudzību uz Zemes un kosmosā

Programmas, kas vērstas uz globālo klimatisko izmaiņu uzraudzību uz Zemes un kosmosā

Iknedēļas ziņu video sižeti no aculieciniekiem par dabas stihijām, kas notika uz mūsu planētas

Iknedēļas ziņu video sižeti no aculieciniekiem par dabas stihijām, kas notika uz mūsu planētas

Intervijas ar klimatologiem, vulkanologiem, seismologiem un citiem speciālistiem par notiekošajām klimata izmaiņām uz Zemes.

Intervijas ar klimatologiem, vulkanologiem, seismologiem un citiem speciālistiem par notiekošajām klimata izmaiņām uz Zemes.

Populārzinātniski video projekti par zinātnes, vēstures, psiholoģijas un kultūras tēmām

Populārzinātniski video projekti par zinātnes, vēstures, psiholoģijas un kultūras tēmām

Blogeru video projekti par tēmām, kas saistītas ar cilvēku un sabiedrību, personīgo izaugsmi, garīgi tikumisko pilnveidošanos

Blogeru video projekti par tēmām, kas saistītas ar cilvēku un sabiedrību, personīgo izaugsmi, garīgi tikumisko pilnveidošanos

Izklaidējošs video saturs

Izklaidējošs video saturs

International survey collage
International survey collage

ALLATRA TV
ALLATRA TV - RADI UN APVIENO!

ALLATRA TV — tie ir internet-kanāli dažādās valstīs, kur tiek rādīti video angļu, krievu, franču, spāņu, portugāļu, vācu, ķīniešu, japāņu, gruzīnu, latviešu un daudzās citās valodās.

RAIDĪJUMU FORMĀTI ALLATRA TV:

  • Intervijas, kuru mērķis ir parādīt katru dalībnieku, pirmkārt, kā Cilvēku, neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, profesijas, imidža tamlīdzīgi. Sirsnīga saruna, kurā atklājas viss labākais, kas ir katrā cilvēkā
  • Notikumu atspoguļojumi, kas vērsti uz cilvēku apvienošanu, ētisko, demokrātisko, kultūras un garīgi tikumisko vērtību popularizēšanu sabiedrībā.
  • Starptautiskas tiešsaistes video konferences un telekonferences ar vienlaicīgu savienojumu starp tūkstoš lokācijām dažādās valstīs un tiešsaistes translācijām ar sinhrono tulkojumu uz 10 un vairāk pasaules valodām
  • "Profesionāļu spēles" formāts ar dažādu darbības jomu profesionāļu līdzdalību ļauj speciālistiem brīvi paust savu viedokli un nonākt pie jaunām izpratnēm savā jomā, kas ļauj uzlabot cilvēka un sabiedrības dzīvi.
  • Liela mēroga starptautiskas sociālas video aptaujas, kas ļauj sadzirdēt simtiem tūkstošu cilvēku viedokļus no visas pasaules par svarīgām tēmām, kuras katram ir aktuālas.
  • Klimatiskie apkopojumi, analītiskie pārskati un online reportāžas no notikumu vietām tiešraidē no klimatisko notikumu aculieciniekiem uz planētas; godīga un savlaicīga informācija par notikumiem, kas nodota pašu cilvēku vārdiem.

JAUNS SADARBĪBAS FORMĀTS

ALLATRA TV unikalitāte ir tajā, ka tā ir pašas sabiedrības iniciatīva, video brīvprātīgi rada cilvēki no visas pasaules, ārpus darba laika. Apvienojoties starptautiskās iniciatīvu domubiedru komandās, katrs atklāj savu radošo potenciālu.

Cilvēki jau rīkojas tagad un paši veido informācijas telpu, kas atbilst demokrātiskiem principiem, veicina labāko cilvēcisko īpašību attīstību un reāli maina pasauli uz labo pusi.

Īpaša iezīme visiem ALLATRA TV video ir tā, ka tajos ir atspoguļota godīga un patiesa informācija par notiekošo pasaulē.

Pievienoties ALLATRA TV var ikviens no jebkuras pasaules malas: brīvi pieslēgties sabiedriski nozīmīgu jautājumu apspriešanā, paust savu viedokli, veidot video un īstenot radošas idejas kopā ar starptautisku domubiedru komandu!

Pievienojieties starptautiskajai brīvprātīgo komandai ALLATRA TV!

E-mail: [email protected]

Oficiāla mājaslapa: allatra.tv

International survey collage International survey collage