Par ALLATRA TV

Par ALLATRA TV

ALLATRA TV — jauna formāta starptautiska internet-televīzija. Tā ir globāla mediju platforma, kas ir vērsta uz cilvēku apvienošanu visā pasaulē un apstākļu veidošanu Radošas sabiedrības attīstībai.

International survey collage

ALLATRA TV — tas ir Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” sociāli svarīgs, globāls projekts, kura mērķis ir popularizēt pasaulē vispārcilvēciskās, garīgi-tikumiskās, kultūras vērtības, iedvesmot cilvēkus uz pozitīvām pārmaiņām sevī un sabiedrībā.

International survey collage

ALLATRA TV tiešraidē

unikāli raidījumi par cilvēku un sabiedrību, par pašattīstību un garīgi tikumisko pilnveidošanos;

informatīvi-sociālie un ziņu raidījumi;

intervijas ar zināmiem cilvēkiem, zinātniekiem, speciālistiem;

informatīvi-analītiskie un pētnieciskie raidījumi;

dokumentālie un zinātniski populārie videoprojekti par kultūras, zinātnes un vēstures tēmām;

pētnieciskas videodiskusijas dažādu zinātnes nozaru virzienos

International survey collage
International survey collage

ALLATRA TV
ALLATRA TV - RADI UN APVIENO!

ALLATRA TV — tie ir internet-kanāli dažādās valstīs, kur tiek rādīti video angļu, krievu, franču, spāņu, portugāļu, vācu, ķīniešu, japāņu, gruzīnu, latviešu un daudzās citās valodās.

RAIDĪJUMU FORMĀTI ALLATRA TV:

  • Intervijas, kuru mērķis ir parādīt katru dalībnieku, pirmkārt, kā Cilvēku, neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, profesijas, imidža tamlīdzīgi. Sirsnīga saruna, kurā atklājas viss labākais, kas ir katrā cilvēkā
  • To notikumu atspoguļojums, kuri ir vērsti uz apvienošanu, radīšanu, kultūras un garīgi-tikumisko vērtību popularizēšanu sabiedrībā.
  • Starptautiskas tiešsaistes video konferences un telekonferences ar vienlaicīgu savienojumu starp tūkstoš lokācijām dažādās valstīs un tiešsaistes translācijām ar sinhrono tulkojumu uz 10 un vairāk pasaules valodām
  • "Profesionāļu spēles" formāts ar dažādu darbības jomu profesionāļu līdzdalību ļauj speciālistiem brīvi paust savu viedokli un nonākt pie jaunām izpratnēm savā jomā, kas ļauj uzlabot cilvēka un sabiedrības dzīvi.
  • Liela mēroga starptautiskas sociālas video aptaujas, kas ļauj sadzirdēt simtiem tūkstošu cilvēku viedokļus no visas pasaules par svarīgām tēmām, kuras katram ir aktuālas.
  • Reportāžas tiešraidē no notikumu vietām, kurās piedalās klimata notikumu aculiecinieki; patiesa un savlaicīga informācija par notikumiem, ko ziņo paši cilvēki.

JAUNS SADARBĪBAS FORMĀTS

ALLATRA TV unikalitāte ir tajā, ka tā ir pašas sabiedrības iniciatīva, video brīvprātīgi rada cilvēki no visas pasaules, ārpus darba laika. Apvienojoties starptautiskās iniciatīvu domubiedru komandās, katrs atklāj savu radošo potenciālu.

Cilvēki rīkojas jau tagad, un paši rada to radošo informācijas telpu, kas veicina labāko cilvēcisko īpašību attīstību un patiešām maina pasauli uz labo pusi.

Visu ALLATRA TV video vienreizējā īpašība ir tajā, ka tajos ir atspoguļota godīga, atklāta un patiesa informācija par pasaulē notiekošo un par to labo, ar ko katrs cilvēks vēlas dalīties.

Pievienoties ALLATRA TV var ikviens no jebkuras pasaules malas: brīvi pieslēgties sabiedriski nozīmīgu jautājumu apspriešanā, paust savu viedokli, veidot video un īstenot radošas idejas kopā ar starptautisku domubiedru komandu!

Pievienojieties starptautiskajai brīvprātīgo komandai ALLATRA TV!

E-mail: [email protected]

Oficiāla mājaslapa: allatra.tv

International survey collage International survey collage