Texty relácií na ALLATRA TV

Všestranné informácie o súčasnosti a budúcnosti ľudstva, o skrytých stránkach histórie našej i predchádzajúcej civilizácie, a tiež materiály sústredené v zaujímavých článkoch o sebarozvoji, ktoré pomáhajú pochopiť seba, usporiadanie sveta, možnosti rozvoja spoločnosti a nevyhnutnosť zjednotenia všetkých ľudí na planéte.