O ALLATRA TV

O ALLATRA TV

ALLATRA TV je medzinárodná internetová televízia nového formátu. Je to globálna mediálna platforma zameraná na zjednotenie ľudí s cieľom študovať klimatické zmeny na Zemi, skúmať faktory ovplyvňujúce tieto globálne zmeny, informovať verejnosť o hrozbách spojených s rastúcimi prírodnými katastrofami, ako aj vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu pri hľadaní východiska zo súčasnej klimatickej situácie.

International survey collage

ALLATRA TV je spoločensky dôležitý, rozsiahly projekt medzinárodného verejného hnutia ALLATRA, ktorého cieľom je popularizovať demokratické, etické, duchovné, morálne a kultúrne hodnoty vo svete a inšpirovať ľudí k pozitívnym zmenám v sebe a v spoločnosti.

International survey collage

Sledujte na ALLATRA TV

Programy zamerané na sledovanie globálnych klimatických zmien na Zemi a vo vesmíre

Programy zamerané na sledovanie globálnych klimatických zmien na Zemi a vo vesmíre

Videozhrnutia aktualít od očitých svedkov prírodných katastrof o kataklizmách za uplynulý týždeň, ktoré sa odohrali na celej planéte

Videozhrnutia aktualít od očitých svedkov prírodných katastrof o kataklizmách za uplynulý týždeň, ktoré sa odohrali na celej planéte

Rozhovory s klimatológmi, vulkanológmi, seizmológmi a ďalšími odborníkmi o prebiehajúcich klimatických zmenách na Zemi

Rozhovory s klimatológmi, vulkanológmi, seizmológmi a ďalšími odborníkmi o prebiehajúcich klimatických zmenách na Zemi

Populárno-vedecké videoprojekty na témy z oblasti vedy, histórie, psychológie a kultúry

Populárno-vedecké videoprojekty na témy z oblasti vedy, histórie, psychológie a kultúry

Blogerské videoprojekty na tému človek a spoločnosť, sebarozvoj, duchovnej a morálnej dokonalosti

Blogerské videoprojekty na tému človek a spoločnosť, sebarozvoj, duchovnej a morálnej dokonalosti

Zábavný videoobsah

Zábavný videoobsah

International survey collage
International survey collage

ALLATRA TV
ZJEDNOCUJME A TVORME!

ALLATRA TV – to sú internetové kanály v rôznych krajinách, na ktorých sa videá vysielajú v ruštine, angličtine, slovenčine, češtine, nemčine, francúzštine, španielčine, portugalčine, čínštine, japončine, gruzínčine a mnohých ďalších jazykoch.

Formáty relácií na ALLATRA TV

  • Rozhovory, ktorých cieľom je ukázať každého účastníka, predovšetkým, ako Človeka, nezávisle od jeho spoločenského postavenia, profesie, imidžu a podobne. Úprimná komunikácia, v ktorej sa odhaľuje to najlepšie, čo je v každom človeku.
  • Spravodajstvo o podujatiach, ktorých cieľom je spájať ľudí, popularizovať etické, demokratické, kultúrne a duchovno-morálne hodnoty v spoločnosti.
  • Medzinárodné online videokonferencie a telemosty s paralelným pripojením tisícov lokácií z rôznych krajín a online vysielaním so simultánnym prekladom do desiatich alebo viacerých svetových jazykov.
  • Formát „Hra profesionálov“ za účasti odborníkov z rôznych oblastí umožňuje špecialistom slobodne vyjadrovať svoje názory a dospieť k novým pochopeniam vo svojom odbore, ktoré vedú k zlepšeniu života človeka a spoločnosti.
  • Rozsiahle medzinárodné sociálne videoprieskumy, ktoré umožňujú vypočuť si názory státisícov ľudí z celého sveta na naliehavé témy, ktoré sú aktuálne pre každého.
  • Klimatické súhrny, analýzy a živé online reportáže od očitých svedkov klimatických udalostí na planéte; pravdivé a aktuálne informácie o udalostiach sprostredkované samotnými ľuďmi.

Nový formát spolupráce

Jedinečnosť ALLATRA TV spočíva v tom, že to je iniciatíva samotnej spoločnosti. Videá vytvárajú ľudia z celého sveta na dobrovoľníckej báze, vo svojom voľnom čase. Vďaka spolupráci v medzinárodných tímoch rovnako zmýšľajúcich ľudí môže každý odhaliť a rozvíjať svoj tvorivý potenciál.

Ľudia už teraz konajú a sami vytvárajú informačný priestor, ktorý je v súlade s demokratickými zásadami, podporuje rozvoj najlepších ľudských vlastností a skutočne mení svet k lepšiemu.

Osobitosťou všetkých videí na ALLATRA TV je, že odrážajú úprimné a pravdivé informácie o dianí vo svete.

K ALLATRA TV sa môže pridať každý človek z ktoréhokoľvek miesta planéty: slobodne sa zapojiť do diskusií o spoločensky dôležitých otázkach, vyjadrovať svoje názory, vytvárať videá a realizovať tvorivé nápady spoločne s medzinárodným tímom rovnako zmýšľajúcich ľudí!

Pripojte sa k medzinárodnému dobrovoľníckemu tímu ALLATRA TV!

E-mail: [email protected]

Oficiálna stránka: allatra.tv

International survey collage International survey collage