O ALLATRA TV

O ALLATRA TV

ALLATRA TV – medzinárodná internetová televízia nového formátu. Je to globálna mediálna platforma zameraná na zjednotenie ľudí na celom svete a vytvorenie podmienok pre rozvoj tvorivej spoločnosti.

International survey collage

ALLATRA TV je spoločensky významný, rozsiahly projekt Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktorého cieľom je popularizovať všeľudské duchovno-morálne a kultúrne hodnoty vo svete, inšpirovať ľudí k pozitívnym zmenám v sebe a v spoločnosti.

International survey collage

Sledujte na ALLATRA TV

unikátne programy o človeku a spoločnosti, o sebarozvoji a duchovno-mravnom sebazdokonaľovaní;

informačno-sociálne a spravodajské relácie;

interview so známymi ľuďmi, vedcami, špecialistami;

informačno-analytické a výskumné relácie;

dokumentárne a populárno-vedecké videoprojekty o kultúre, vede, histórii;

výskumné videodiskusie v rámci rôznych vedných odborov

International survey collage
International survey collage

ALLATRA TV
ZJEDNOCUJME A TVORME!

ALLATRA TV – to sú internetové kanály v rôznych krajinách, na ktorých sa videá vysielajú v ruštine, angličtine, slovenčine, češtine, nemčine, francúzštine, španielčine, portugalčine, čínštine, japončine, gruzínčine a mnohých ďalších jazykoch.

Formáty relácií na ALLATRA TV

  • Rozhovory, ktorých cieľom je ukázať každého účastníka, predovšetkým, ako Človeka, nezávisle od jeho spoločenského postavenia, profesie, imidžu a podobne. Úprimná komunikácia, v ktorej sa odhaľuje to najlepšie, čo je v každom človeku.
  • Prehľad udalostí, ktoré sú zamerané na zjednotenie, tvorbu a popularizáciu kultúrnych a duchovno-mravných hodnôt v spoločnosti.
  • Medzinárodné online videokonferencie a telemosty s paralelným pripojením tisícov lokácií z rôznych krajín a online vysielaním so simultánnym prekladom do desiatich alebo viacerých svetových jazykov.
  • Formát „Hra profesionálov“ za účasti odborníkov z rôznych oblastí umožňuje špecialistom slobodne vyjadrovať svoje názory a dospieť k novým pochopeniam vo svojom odbore, ktoré vedú k zlepšeniu života človeka a spoločnosti.
  • Rozsiahle medzinárodné sociálne videoprieskumy, ktoré umožňujú vypočuť si názory státisícov ľudí z celého sveta na naliehavé témy, ktoré sú aktuálne pre každého.
  • Živé vysielanie reportáží, od očitých svedkov, z miest na planéte, ktoré boli postihnuté klimatickými udalosťami; úprimné a aktuálne informácie o udalostiach prinášané samotnými ľuďmi.

Nový formát spolupráce

Jedinečnosť ALLATRA TV spočíva v tom, že to je iniciatíva samotnej spoločnosti. Videá vytvárajú ľudia z celého sveta na dobrovoľníckej báze, vo svojom voľnom čase. Vďaka spolupráci v medzinárodných tímoch rovnako zmýšľajúcich ľudí môže každý odhaliť a rozvíjať svoj tvorivý potenciál.

Ľudia konajú už teraz a sami vytvárajú taký tvorivý informačný priestor, ktorý prispieva k rozvoju najlepších ľudských vlastností a reálne mení svet k lepšiemu.

Výnimočnosť všetkých videí na ALLATRA TV spočíva v tom, že prinášajú čestné, pravdivé a úprimné informácie o dianí vo svete a tiež o tom dobrom, s čím sa chce podeliť každý človek.

K ALLATRA TV sa môže pridať každý človek z ktoréhokoľvek miesta planéty: slobodne sa zapojiť do diskusií o spoločensky dôležitých otázkach, vyjadrovať svoje názory, vytvárať videá a realizovať tvorivé nápady spoločne s medzinárodným tímom rovnako zmýšľajúcich ľudí!

Pripojte sa k medzinárodnému dobrovoľníckemu tímu ALLATRA TV!

E-mail: [email protected]

Oficiálna stránka: allatra.tv

International survey collage International survey collage