Aktuálne
Kontaktovať účastníkov hnutia
z rôznych krajín prostredníctvom Koordinačného centra MSH ALLATRA
Pozývame vás k účasti
v ALLATRA TV
Kontaktovať účastníkov hnutia
z rôznych krajín prostredníctvom Koordinačného centra MSH ALLATRA
Pozývame vás k účasti
v ALLATRA TV

Knihy Anastasie Novych

Správy MSH ALLATRA

Knižné verzie relácií

Všetky knihy

Knihy Anastasie Novych

Správy MSH ALLATRA

Knižné verzie relácií

Všetky knihy

ALLATRA TV ‒ medzinárodná dobrovoľnícka internetová televízia Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA

ALLATRA TV je medzinárodná internetová televízia s aktuálnymi a zaujímavými videami na rôzne témy: psychológia, veda, dobré správy, informačno-analytické programy, rozhovory so známymi ľuďmi, priateľský humor, poznávacie animované videá, rodinné relácie a mnohé ďalšie, úprimné a pozitívne relácie, ktoré zvyšujú ľudskosť, dobro a jednotu v spoločnosti. Relácie ALLATRA TV sú zaujímavé pre všetkých ľudí, ktorí sa usilujú o sebazdokonaľovanie, o duchovný a kultúrny rozvoj, o posilnenie tých najlepších vlastností v sebe a v celej spoločnosti. Pripojte sa k medzinárodnému tímu dobrovoľníkov ALLATRA TV, uvádzajte do života svoje kreatívne nápady a projekty prostredníctvom nového formátu národnej televízie!
Mimoriadne obľúbené sú u divákov relácie zo série „Pravda je pre všetkých jedna“ s účasťou profesora, akademika Igora Michajloviča Danilova. V týchto epochálnych programoch, ktoré menia osud ľudí, národov a ľudstva, sa odhaľujú starodávne kľúče – znalosti o JEDNOTE a ZMIERENÍ všetkých ľudí. Prinášajú odpovede na otázky, ktoré sa týkajú mnohých ľudí – aký je jediný zdroj všetkých náboženstiev ľudstva? Čo spája všetky duchovné znalosti od ich počiatku? Ako dospieť k ZMIERENIU vo svojom vnútri, človeka s Bohom, človeka s človekom? Islam, kresťanstvo, budhizmus, aká Pravda spája svetové náboženstvá a všetkých skutočne veriacich? Ako nájsť v sebe to SKUTOČNÉ?! Vďaka reláciám možno získať praktickú skúsenosť poznania a osobného kontaktu s DARCOM ŽIVOTA. V reláciách sú obsiahnuté jedinečné informácie, ktoré odhaľujú cestu sebapoznania človeka, prapôvodné informácie o Svätom Duchu, jeho dôležitej úlohe v duchovnom formovaní človeka a ľudstva; hlboké sebauvedomenia a hlboké pocity kontaktu s Duchovným svetom.
Collage with ALLATRA TV participants Collage with ALLATRA TV participants