Texty relácií s účasťou I. M. Danilova

Unikátne relácie s I. M. Danilovom, predstavené v textovej verzii, dávajú možnosť odhaliť a poznať prapôvodné Znalosti a pohrúžiť sa do sveta hlbokých pocitov, urobiť krok v ústrety sebe skutočnému a poznať, čo je to skutočná Láska.