Рука Пријатеља

Рука Пријатеља Пријатељева рука је рука помоћи. Шта је духовно спасење? Како то мења човека и шта је његово значење? Рука Пријатеља Рука Пријатеља Рука Пријатеља