Сумње-парадокс токсичности

Сумње-парадокс токсичности Како функционише свест? Зашто се јављају сумње? Зашто постоји порицање на нивоу наше свести да ти се може нешто лоше догодити, да се свет у којем живиш може променити, да си смртан? Зашто свест не зна будућност? Како сумње утичу на ситуацију у будућности? Сумње су парадокс токсичности. Како наша перцепција (веровања или сумње) утиче на свет? "А ако почнем говорити, шта ће људи мислити о мени?"По чему се размишљања човека у потрошачком формату разликује од размишљања човека у Креативном друштву? Сумње-парадокс токсичности Сумње-парадокс токсичности Сумње-парадокс токсичности