Ислом - Муҳаббат дини

«Маҳдий даъвати» кўрсатувидан сўнг ва «АллатРа» китобида келтирилган билимлар туфайли, кўп инсонларда Ислом - бу муҳаббат дини ва Аллоҳга элтувчи тўғри йўл эканлиги тушунчаси пайдо бўлди. Бутун дунё мусулмонлари Исломнинг асл моҳияти ҳақидаги тушунчалари билан баҳам кўришмоқда.

Ҳурматли ака-укалар, опа-сингиллар, эътиборингизга “Ислом – Мухаббат дини” туркумидан навбатдаги кўрсатувни таклиф этамиз. Унда “АллатРа – бу нима? Имом Махдий – бу ким?” деган саволларга жавоблар берилган.

Азиз дўстлар! 2020 йил 20 декабрда умумжаҳон аҳамиятга эга бўлган кенг миқёсдаги воқеа содир бўлди: "Бунёдкор жамият. Биз бирга уддалаймиз!" номли ноёб халқаро онлайн-конференция бўлиб ўтди.