СЕН ДУНЁНИ ЎЗГАРТИРА ОЛАДИГАН ИНСОНСАН | Барча одамлар учун уюштирилган ноёб онлайн-конференция.

СЕН ДУНЁНИ ЎЗГАРТИРА ОЛАДИГАН ИНСОНСАН | Барча одамлар учун уюштирилган ноёб онлайн-конференция. 20 декабрь, 2020 йил, Тошкент вақти бўйича 20:00, жаҳоннинг 12 тилига таржима қилинадиган «Бунёдкор жамият. Биз бирга уддалаймиз» деб ном олган ноёб онлайн-конференцияси. Жонли эфир allatra.tv, allatraunites.com ва дунёдаги барча онлайн платформаларида. СЕН ДУНЁНИ ЎЗГАРТИРА ОЛАДИГАН ИНСОНСАН | Барча одамлар учун уюштирилган ноёб онлайн-конференция. СЕН ДУНЁНИ ЎЗГАРТИРА ОЛАДИГАН ИНСОНСАН | Барча одамлар учун уюштирилган ноёб онлайн-конференция. СЕН ДУНЁНИ ЎЗГАРТИРА ОЛАДИГАН ИНСОНСАН | Барча одамлар учун уюштирилган ноёб онлайн-конференция.