Allatra Sign

ALLATRAKLÍMA

Prehľad klimatických projektov
Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“
SPRÁVA „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“
#allatraclimate

Čo očakávať od tohto desaťročia? Aká bude naša budúcnosť v ňom? Na planéte už teraz prebiehajú nezvratné procesy. Svetová tlač hýri správami a oficiálnymi vyhláseniami o globálnej zmene klímy. „Klimatický chaos“, „klimatické anomálie“, „nepredvídateľné chovanie klímy“, „ku klimatickým kataklizmám a katastrofám vo svete už dochádza každý týždeň“.

Blížia sa vážne kataklizmy. Prečo už dnes mizne voda na planéte, keď sa masovo topia ľadovce a k čomu to povedie? Ako sa tieto katastrofické javy na planéte prejavia na živote ľudí, na ľudskej spoločnosti vcelku? Čo musíme robiť všetci spolu dnes, aby zajtra nebolo neskoro?

„...Beztak sa stretneme s veľkým nešťastím. Otázka môže stáť teraz inak. Možno sa vyhnúť katastrofe pre celé naše ľudstvo? Možno. Možno zachrániť ľudstvo? Možno... Ale na to je potrebná vôľa všetkých ľudí. Inak nič nespravíš. Ale môžeme mnohé. Otázka je v inom: urobíme to, alebo nie?“   I.M. Danilov

SPRÁVA

„O problémoch a dôsledkoch
globálnej zmeny klímy na Zemi.
Efektívne cesty riešenia daných problémov“

Globálne klimatické zmeny na Zemi prebiehajú podľa okolností nezávislých od ľudstva a vyžadujú reálnu konsolidáciu úsilia všetkých ľudí na planéte pre prežitie civilizácie v najbližšej budúcnosti, a mal by sa nad tým zamyslieť každý obyvateľ našej planéty.
STIAHNUŤ SPRÁVUČÍTAŤ ONLINE

Mimoriadne správy ALLATRA TV – programy o klíme, ktoré sú vytvárané dobrovoľníkmi ALLATRA TV, reportérmi a očitými svedkami z celého sveta.

Informácie o anomálnych prírodných udalostiach, pochopenia očitých svedkov prírodných katastrof, názory vedcov, objasnenie východísk v podmienkach blížiacich sa klimatických zmien.

ALLATRA TV sa stala celosvetovou platformou vzájomného informovania sa o tom, čo sa deje v našom spoločnom dome. Pri chápaní vážnosti a nevyhnutnosti celoplanetárnej klimatickej katastrofy ľudia nemôžu zostať bokom, veď zmeny na jednom konci planéty sa okamžite prejavujú na druhom.

Zmena klímy už mení životy miliónov ľudí. Aká bude budúcnosť našej spoločnosti? To závisí od aktívnej pozície každého človeka!

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

HRA PROFESIONÁLOV
ZMENA KLÍMY

Unikátne medzinárodné on-line konferencie a okrúhle stoly na tému zmeny klímy.
Celostný pohľad na prebiehajúce procesy na našej planéte. Spájanie odborníkov, vedcov a očitých svedkov klimatických udalostí.

„Globálna zmena klímy na Zemi – to je v základe derivácia astronomických procesov a ich cyklickosti. Sú to procesy, na ktoré dnes ľudstvo nie je schopné vplývať, preto sa nemôžu podceňovať ich následky, možné riziká a ťažkosti pre ľudí v spojení s nastávajúcimi udalosťami na Zemi. Na tieto udalosti sa treba pripravovať.

Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, ktorá bola pripravená vedcami ALLATRA SCIENCE v roku 2014.
O PROJEKTEZÚČASTNIŤ SA

Projekt Klimatická Kontrola obsahuje cyklus vedecko-populárnych relácií o zmenách klímy.

Cieľom projektu je:
  • Odhaliť podstatu prebiehajúcich prírodných procesov a javov.
  • Sledovanie reálnych klimatických zmien, ich príčin a následkov.
  • Vysvetlenie toho, ako sú medzi sebou spojené procesy prebiehajúce vnútri Zeme i na jej povrchu s kozmickými a astronomickými procesmi vo Vesmíre.
  • Komunikácia s odborníkmi z rôznych oblastí vedy, ktorí objasňujú klimatické, geologické a iné prírodné javy, a tiež sa delia o svoje vedecké pozorovania zmien klímy na Zemi.
PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

ALLATRA GEOCENTER – informačno-analytický portál, pravdivo ozrejmujúci klimatické správy. Je to dobrovoľnícky projekt, ktorého sa zúčastňujú ľudia z rôznych krajín sveta. Sú to aktuálne správy a články o klimatických zmenách na planéte, aj operatívne informácie o kataklizmách.

Každý človek môže samostatne sledovať klimatické zmeny vo svojom regióne i vo svete. Sú pre to vytvorené rozličné on-line mapy: seizmický monitoring, mapy teplôt, slnečnej a sopečnej aktivity, ozónovej vrstvy a iné.

K dobrovoľníckemu medzinárodnému tímu sa možno pripojiť po napísaní na poštu:: [email protected]

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

Klíma očami očitých svedkov – to je pravdivá interpretácia klimatických udalostí samotnými ľuďmi.

ALLATRA TV sa stala všeobecnou platformou vzájomného informovania sa o tom, čo sa deje v našom spoločnom dome. Keď ľudia chápu celú vážnosť a nevyhnutnosť celoplanetárnej klimatickej katastrofy, nemôžu zostávať bokom, veď zmeny na jednom konci planéty sa okamžite prejavia na druhom.

Zmena klímy už mení životy stoviek tisícov ľudí. Aká bude budúcnosť našej spoločnosti, závisí od aktívnej pozície každého človeka!

Posielajte vaše video pozorovania na [email protected]

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

V cykle relácií „ALLATRA KLÍMA. Názory odborníkov“ ľudia zo svojich profesionálnych skúseností a znalostí odhaľujú divákovi celostný pohľad na to, čo sa deje s klímou i v spoločnosti.

Všetky projekty sú realizované dobrovoľníkmi z celého sveta v mimopracovnom čase. K iniciatíve dobrovoľníkov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ sa môže pripojiť každý!

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

Všetky projekty sú realizované dobrovoľníkmi z celého sveta v mimopracovnom čase. K iniciatíve dobrovoľníkov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ sa môže pripojiť každý!

PEVNÁ LINKA

+38 (044) 238-89-80
+38 (044) 238-89-81

POŠTOVÁ ADRESA

03083, PO box 30, Kiev-83, Ukraine
[email protected]

MOBILNÉ ČÍSLA

Kyivstar: +38 (096) 875-47-77
Vodafone: +38 (099) 175-47-77

English speaking contact:
+38 (063) 178-47-77Telegram, Whatsup, Viber icons