Allatra Sign

ALLATRAKLÍMA

Prehľad klimatických projektov
Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“
#allatraclimate

Mimoriadne správy ALLATRA TV – programy o klíme, ktoré sú vytvárané dobrovoľníkmi ALLATRA TV, reportérmi a očitými svedkami z celého sveta.

Informácie o anomálnych prírodných udalostiach, pochopenia očitých svedkov prírodných katastrof, názory vedcov, objasnenie východísk v podmienkach blížiacich sa klimatických zmien.

ALLATRA TV sa stala celosvetovou platformou vzájomného informovania sa o tom, čo sa deje v našom spoločnom dome. Pri chápaní vážnosti a nevyhnutnosti celoplanetárnej klimatickej katastrofy ľudia nemôžu zostať bokom, veď zmeny na jednom konci planéty sa okamžite prejavujú na druhom.

Zmena klímy už mení životy miliónov ľudí. Aká bude budúcnosť našej spoločnosti? To závisí od aktívnej pozície každého človeka!

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

Projekt Klimatická Kontrola obsahuje cyklus vedecko-populárnych relácií o zmenách klímy.

Cieľom projektu je:
  • Odhaliť podstatu prebiehajúcich prírodných procesov a javov.
  • Sledovanie reálnych klimatických zmien, ich príčin a následkov.
  • Vysvetlenie toho, ako sú medzi sebou spojené procesy prebiehajúce vnútri Zeme i na jej povrchu s kozmickými a astronomickými procesmi vo Vesmíre.
  • Komunikácia s odborníkmi z rôznych oblastí vedy, ktorí objasňujú klimatické, geologické a iné prírodné javy, a tiež sa delia o svoje vedecké pozorovania zmien klímy na Zemi.
PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

ALLATRA GEOCENTER – informačno-analytický portál, pravdivo ozrejmujúci klimatické správy. Je to dobrovoľnícky projekt, ktorého sa zúčastňujú ľudia z rôznych krajín sveta. Sú to aktuálne správy a články o klimatických zmenách na planéte, aj operatívne informácie o kataklizmách.

Každý človek môže samostatne sledovať klimatické zmeny vo svojom regióne i vo svete. Sú pre to vytvorené rozličné on-line mapy: seizmický monitoring, mapy teplôt, slnečnej a sopečnej aktivity, ozónovej vrstvy a iné.

K dobrovoľníckemu medzinárodnému tímu sa možno pripojiť po napísaní na poštu:: [email protected]

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

Klíma očami očitých svedkov – to je pravdivá interpretácia klimatických udalostí samotnými ľuďmi.

ALLATRA TV sa stala všeobecnou platformou vzájomného informovania sa o tom, čo sa deje v našom spoločnom dome. Keď ľudia chápu celú vážnosť a nevyhnutnosť celoplanetárnej klimatickej katastrofy, nemôžu zostávať bokom, veď zmeny na jednom konci planéty sa okamžite prejavia na druhom.

Zmena klímy už mení životy stoviek tisícov ľudí. Aká bude budúcnosť našej spoločnosti, závisí od aktívnej pozície každého človeka!

Posielajte vaše video pozorovania na [email protected]

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

V cykle relácií „ALLATRA KLÍMA. Názory odborníkov“ ľudia zo svojich profesionálnych skúseností a znalostí odhaľujú divákovi celostný pohľad na to, čo sa deje s klímou i v spoločnosti.

Všetky projekty sú realizované dobrovoľníkmi z celého sveta v mimopracovnom čase. K iniciatíve dobrovoľníkov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ sa môže pripojiť každý!

PRIPOJIŤ SA K PROJEKTU

Všetky projekty sú realizované dobrovoľníkmi z celého sveta v mimopracovnom čase. K iniciatíve dobrovoľníkov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ sa môže pripojiť každý!

POŠTOVÁ ADRESA

[email protected]