Klíma očami očitých svedkov

Zmena klímy na Zemi je očividným faktom. Dnes to pozorujú nielen poprední vedci celého sveta, ale aj samotní ľudia, žijúci v rôznych kútoch planéty. V relácii „Klíma očami očitých svedkov” sami ľudia rozprávajú o tých anomáliách počasia, ktoré si osobne všimli, o poveternostných udalostiach, v ktorých sa ocitli ako účastníci. Ľudia sa delia o svoje pozorovania toho, ako sa naozaj menia poveternostné podmienky v tej oblasti, kde žijú. V súčasných masmédiách sa všetky informácie o anomáliách počasia neobjasňujú, ale od človeka k človeku sa môžu šíriť bezprostredne. „Klíma očami očitých svedkov” je projekt od človeka k človeku, v rámci ktorého môže každý rozpovedať o tom, čo sa v danej chvíli odohráva s klímou na tom mieste, kde sa nachádza, aké zmeny klímy sú tam registrované, alebo sa podeliť o fotografie či videomateriály o tom. A v kontexte danej témy sú mimoriadne inšpirujúce príklady stmelenia ľudí i vzájomnej podpory v neľahkých poveternostných podmienkach a príklady vzájomnej pomoci. E-mail: [email protected]

Po dlhotrvajúcom suchu a vysokých teplotách prišli silné dažde, ktoré spôsobili záplavy na rozsiahlom území Slovenska.