Zemetrasenia. K čomu dochádza a prečo? S. A. Pulinec, doktor fyz.-mat. vied, hlavný spolupracovník IKV RAV

Zemetrasenia. K čomu dochádza a prečo? S. A. Pulinec, doktor fyz.-mat. vied, hlavný spolupracovník IKV RAV Interview so Sergejom Nikolajevičom Stepanenkom, ukrajinským ekológom, doktorom fyzikálno-matematických vied, profesorom, rektorom Odeskej štátnej ekologickej univerzity. Zemetrasenia. K čomu dochádza a prečo? S. A. Pulinec, doktor fyz.-mat. vied, hlavný spolupracovník IKV RAV Zemetrasenia. K čomu dochádza a prečo? S. A. Pulinec, doktor fyz.-mat. vied, hlavný spolupracovník IKV RAV Zemetrasenia. K čomu dochádza a prečo? S. A. Pulinec, doktor fyz.-mat. vied, hlavný spolupracovník IKV RAV