Senzace. VĚDOMÍ SE NACHÁZÍ MIMO TĚLO!

Senzace. VĚDOMÍ SE NACHÁZÍ MIMO TĚLO! Unikátní přístroj "PYRAMIDA", nemající ve světě obdoby, umožňuje experimentálně dokázat, že vědomí je mimo lidské tělo. Zařízení nové generace, které umožnuje provádět experimenty, dovolující studovat taková témata, jako působení na dálku, telepatie, nadpřirozené možnosti. A to je jen začátek poznání tohoto unikátního přístroje. Senzace. VĚDOMÍ SE NACHÁZÍ MIMO TĚLO! Senzace. VĚDOMÍ SE NACHÁZÍ MIMO TĚLO! Senzace. VĚDOMÍ SE NACHÁZÍ MIMO TĚLO!