O ALLATRA TV

O ALLATRA TV

ALLATRA TV – mezinárodní internetová televize nového formátu. Jedná se o globální mediální platformu zaměřenou na sjednocení lidí po celém světě a vytvoření podmínek pro rozvoj tvořivé společnosti.

International survey collage

ALLATRA TV je společensky významný, rozsáhlý projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”, jehož cílem je popularizovat univerzální, duchovně-morální a kulturní hodnoty ve světě, inspirovat lidi k pozitivním změnám v sobě i ve společnosti.

International survey collage

Sledujte na ALLATRA TV

jedinečné pořady o člověku a společnosti, o osobním rozvoji, duchovním a morálním sebezdokonalování;

informačně-sociální a zpravodajské pořady;

rozhovory se známými lidmi, vědci, specialisty;

informační, analytické a výzkumné pořady;

dokumentární a populárně-vědecké videoprojekty o kultuře, vědě, historii;

výzkumné videokonference v rámci různých vědeckých oborů

International survey collage
International survey collage

ALLATRA TV
SJEDNOCUJME A TVOŘME!

ALLATRA TV – to jsou internetové kanály v různých zemích, na kterých jsou videa vydávána v ruštině, angličtině, češtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, čínštině, japonštině, gruzínštině a mnoha dalších jazycích.

Formáty programů na ALLATRA TV

  • Rozhovory, jejichž účelem je ukázat každého účastníka především jako Člověka, bez ohledu na jeho sociální postavení, povolání, image atd. Upřímná komunikace, která odhaluje to nejlepší, co je v každém člověku.
  • Přehled událostí zaměřených na sjednocení, tvoření, popularizaci kulturních, duchovně-morálních hodnot ve společnosti.
  • Mezinárodní online videokonference a telekonference se současným propojením tisíců lokací z různých zemí a online vysílání se simultánními překlady do 10 a více světových jazyků.
  • Formát „Hra profesionálů“ za účasti profesionálů z různých sfér, který umožňuje odborníkům svobodně vyjádřit své názory a dospět k novým porozuměním ve svém oboru, což zlepšuje život člověka a společnosti.
  • Rozsáhlé mezinárodní sociální video průzkumy, které vám umožní uslyšet názory statisíců lidí z celého světa na naléhavá témata, která jsou aktuální pro každého.
  • Online reportáže z míst událostí od očitých svědků klimatických událostí na planetě; čestné a aktuální informace o událostech přinášené samotnými lidmi.

Nový formát spolupráce

Jedinečnost ALLATRA TV je v tom, že je to iniciativa samotné společnosti. Videa jsou vytvářena lidmi z celého světa na dobrovolnické bázi, v jejich volném čase. Díky spolupráci v mezinárodních týmech stejně smýšlejících lidí může každý člověk odhalit a rozvinout svůj tvůrčí potenciál.

Již nyní lidé konají a sami vytvářejí takový tvořivý informační prostor, který napomáhá k rozvoji nejlepších lidských vlastností a skutečně mění svět k lepšímu.

Výjimečnost všech videí na ALLATRA TV je v tom, že jsou v nich zachyceny čestné, pravdivé a upřímné informace o dění ve světě a o tom dobrém, s čím se chce podělit každý člověk.

K ALLATRA TV se může připojit každý člověk odkudkoliv na světě. Může se svobodně zapojit do diskuze o společensky významných otázkách, vyjádřit svůj názor, vytvářet videa a realizovat tvořivé nápady společně s mezinárodním týmem stejně smýšlejících lidí!

Připojte se k mezinárodnímu dobrovolnickému týmu ALLATRA TV

E-mail: [email protected]

Oficiální stránka: allatra.tv

International survey collage International survey collage