O ALLATRA TV

O ALLATRA TV

ALLATRA TV je mezinárodní internetová televize nového formátu. Je to globální mediální platforma, na sjednocení lidí s cílem studovat klimatické změny na Zemi, zkoumat faktory ovlivňující tyto globální změny, informovat veřejnost o hrozbách spojených s rostoucími přírodními katastrofami a také vytvořit podmínky pro mezinárodní interakci s cílem nalézt východisko ze současné klimatické situace.

International survey collage

ALLATRA TV je společensky významný a rozsáhlý projekt Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, jehož cílem je popularizovat demokratické, etické, duchovní, morální a kulturní hodnoty ve světě a inspirovat lidi k pozitivním změnám v sobě i ve společnosti.

International survey collage

Sledujte na ALLATRA TV

Programy zaměřené na sledování globálních klimatických změn na Zemi a ve vesmíru

Programy zaměřené na sledování globálních klimatických změn na Zemi a ve vesmíru

Zpravodajská videa očitých svědků přírodních katastrof o kataklyzmatech, ke kterým došlo během týdne na celé planetě.

Zpravodajská videa očitých svědků přírodních katastrof o kataklyzmatech, ke kterým došlo během týdne na celé planetě.

Rozhovory s klimatology, vulkanology, seismology a dalšími odborníky o probíhajících změnách klimatu na Zemi

Rozhovory s klimatology, vulkanology, seismology a dalšími odborníky o probíhajících změnách klimatu na Zemi

Populárně-vědecké videoprojekty na témata z oblasti vědy, historie, psychologie a kultury

Populárně-vědecké videoprojekty na témata z oblasti vědy, historie, psychologie a kultury

Blogerské videoprojekty na téma člověk a společnost, seberozvoj, duchovní a morální dokonalost

Blogerské videoprojekty na téma člověk a společnost, seberozvoj, duchovní a morální dokonalost

Zábavný videoobsah

Zábavný videoobsah

International survey collage
International survey collage

ALLATRA TV
SJEDNOCUJME A TVOŘME!

ALLATRA TV – to jsou internetové kanály v různých zemích, na kterých jsou videa vydávána v ruštině, angličtině, češtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, čínštině, japonštině, gruzínštině a mnoha dalších jazycích.

Formáty programů na ALLATRA TV

  • Rozhovory, jejichž účelem je ukázat každého účastníka především jako Člověka, bez ohledu na jeho sociální postavení, povolání, image atd. Upřímná komunikace, která odhaluje to nejlepší, co je v každém člověku.
  • Zpravodajství o událostech, které jsou zaměřeny na sjednocení lidí, popularizaci etických, demokratických, kulturních a duchovně-morálních hodnot ve společnosti.
  • Mezinárodní online videokonference a telekonference se současným propojením tisíců lokací z různých zemí a online vysílání se simultánními překlady do 10 a více světových jazyků.
  • Formát „Hra profesionálů“ za účasti profesionálů z různých sfér, který umožňuje odborníkům svobodně vyjádřit své názory a dospět k novým porozuměním ve svém oboru, což zlepšuje život člověka a společnosti.
  • Rozsáhlé mezinárodní sociální video průzkumy, které vám umožní uslyšet názory statisíců lidí z celého světa na naléhavá témata, která jsou aktuální pro každého.
  • Klimatické přehledy, analýzy, online reportáže z míst dění živě od očitých svědků klimatických událostí na planetě; pravdivé a aktuální informace o událostech zprostředkované samotnými lidmi.

Nový formát spolupráce

Jedinečnost ALLATRA TV je v tom, že je to iniciativa samotné společnosti. Videa jsou vytvářena lidmi z celého světa na dobrovolnické bázi, v jejich volném čase. Díky spolupráci v mezinárodních týmech stejně smýšlejících lidí může každý člověk odhalit a rozvinout svůj tvůrčí potenciál.

Lidé již nyní jednají a sami vytvářejí informační prostor, který je v souladu s demokratickými principy, podporuje rozvoj nejlepších lidských vlastností a skutečně mění svět k lepšímu.

Výjimečnou vlastností všech videí na ALLATRA TV je, že se v nich odráží poctivé pravdivé informace o dění ve světě.

K ALLATRA TV se může připojit každý člověk odkudkoliv na světě. Může se svobodně zapojit do diskuze o společensky významných otázkách, vyjádřit svůj názor, vytvářet videa a realizovat tvořivé nápady společně s mezinárodním týmem stejně smýšlejících lidí!

Připojte se k mezinárodnímu dobrovolnickému týmu ALLATRA TV

E-mail: [email protected]

Oficiální stránka: allatra.tv

International survey collage International survey collage