JEDINÉ ZRNO

"Jediné zrno" je nový mezinárodní fundamentální sociální výzkumný projekt MSH "AllatRa". Hlavním úkolem je odhalit jediné zrno duchovních znalostí na základě společných původních duchovních zrn světových náboženství, proudů a směrů a také schémata práce vědomí. Oficiální stránky projektu edinoezerno.allatra.org

Vztah k živému Bohu si musí otevřít každý člověk sám svojí touhou po něm, po štěstí, radosti a lásce. Nedá se to naučit anebo zdědit. Je to individuální práce každého člověka. Zážitek živého Boha je velmi důležitý na naší cestě poznání, protože nám otevírá pochopení pra...

Tím, že se zlo stalo abstraktním pojmem, ztratili jsme schopnost vnímat jeho nástrahy v každodenním životě. Když si uvědomíme, kdo je ďábel a kde je jeho pole působnosti, dokážeme mu snadněji odolávat a tvořit lepší svět.

Film „Jediné Zrno. Život“ – je to příběh o tom, co sjednocuje všechny lidi na planetě. Co je jediným hodnotovým základem pro lidstvo v té mnohotvárnosti kultur, tradicí, jazyků a národností, které jsou dnes přítomny.

Na otázky mezinárodního sociálního průzkumu Jediné Zrno dobrovolníků MSH ALLATRA odpovídal také pan Martin Samek. Co má společného kvítek lotosu a filozofie Falun Dafa (Falun Gong)? Co je to skutečná Láska? Inspirující sdílení, hluboká meditace, jednota.

Dan a Jana Čadovi, muzikoterapeuté a maséři studia Dajána. S ALLATRA TV se podělili: "Nečekám, až mě někdo rozveselí. Když to budu mít vnitřně nastavené, že chci být v radosti, žít v radosti... tak kolem můžou být hromy blesky, ale ten vnitřní pocit mi nikdo nevezme..."...

Co spojuje všechny lidi na celé Zemi? Co je podstatou skutečného ženství?

10. února se konference "ŽURNALISTIKA NOVÉHO FORMÁTU" na platformě ALLATRA, v rámci projektu "Jediné Zrno", zúčastnila také česká koučka a bloggerka, zakladatelka projektu "Womens's talks" – Štěpánka Hojdová.

Znak Allatra je jedním z nejsilnějších a starobylých duchovních znaků. Objevuje se na všech kontinentech ve všech civilizacích. Znak Allatra zaujímal odedávna klíčové místo v kultuře národů a civilizací planety. 

Znaky Allat a AllatRa v kostýmech různých národů světa. V této souvislosti bych chtěl dnešní společnost upozornit na znak AllatRa. V samých počátcích ho zobrazovali jako prázdný kruh, který je ve spodní části olemován srpkem s růžky směrujícími nahoru. Je jedním z 18-ti...

Co máme všichni lidé společné? Jaký je skutečný smysl života? Kdo je Krišna? Jaká je nejvyšší forma lásky? Co je volba člověka? Jaká je současná společnost? Co může člověk udělat pro lepší svět? Rozhovor dobrovolníků MSH ALLATRA v rámci projektu JEDINÉ ZRNO s představit...

První film "VOLBA’" rozsáhlého mezinárodního projektu "JEDINÉ ZRNO". Ta nejjasnější pochopení a osobní odhalení lidí z různých zemí světa na téma "lidská volba", její stěžejní role v životě člověka, určující jeho další osud.

Rozhovor dobrovolníků a účastníků Mezinárodního sociálně-výzkumného projektu "Jediné Zrno" s Tomášem Klusem.

Účastníci projektu „Jediné Zrno“ v Bratislavě při natáčení druhé části filmu „Jediné Zrno: Láska darující svobodu“.

Výzkum globálního měřítka, který provádějí účastníci Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA” na základě klíčů Prapůvodních Znalostí. Lidé z celého světa se dělí svým nejhlubším chápáním Duchovní pravdy. 

„Jediné zrno“ – fundamentální sociální výzkumný projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Unikátní, mezinárodní, sociální výzkum, nemající ve světě obdoby, který iniciují a provádějí SAMI LIDÉ z více než 140 zemí světa. 

Do projektu medzinárodného spoločenského hnutia Allatra „Jediné zrno“ sa zapájajú tisíce ľudí z rôznych štátov sveta. Hlavný cieľ projektu a úsilia účastníkov – je odhalenie spoločných, pre všetky národy rovnakých duchovných zŕn, ležiacich v základoch každej kultúry a v...

"Jediné zrno" je nový mezinárodní fundamentální sociální výzkumný projekt. Hlavním úkolem je odhalit jediné zrno duchovních znalostí na základě společných původních duchovních zrn světových náboženství, proudů a směrů a také schémata práce vědomí.