Počuje Boh človeka?

Počuje Boh človeka? Dnes sa milióny veriacich rozličných religióznych konfesií obracajú k Bohu vo svojich modlitbách. Ale počuje Boh človeka? Kedy sa začína skutočný dialóg s Bohom a človek sa ako Osobnosť dotýka Duchovného Sveta? Počuje Boh človeka? Počuje Boh človeka? Počuje Boh človeka?