Pozývame Vás zúčastniť sa na tretej medzinárodnej online konferencii

„SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA. KLÍMA“

28.9.2019
Neapol, Taliansko | 14:00 (CEST)
s možnosťou online sa pripojiť
z ľubovoľného miesta na svete
Zaregistrujte sa
#allatraclimate

„SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA. KLÍMA“ - to je unikátna iniciatíva účastníkov Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z rôznych krajín sveta, ktorá umožňuje:

Eartch icon
Komplexne rozobrať naliehavé otázky globálnej zmeny klímy na Zem
Speaker icon
Spoločnými silami informovať verejnosť o skutočnej klimatickej situácii
People icon
Podporiť zjednotenie ľudí v období globálnych klimatických zmien

FORMÁT HRY PROFESIONÁLOV

Vedecko-diskusný projekt „HRA PROFESIONÁLOV“ - - to je nová séria relácií na kanále ALLATRA TV. Do tohto projektu sa zapojili ľudia z rôznych krajín sveta.Témy, o ktorých sa v cykle daných relácií diskutuje, sú pre súčasnú spoločnosť akútne a týkajú sa každého.

Diskusia bude mať formát hry, teda odborníci môžu slobodne vyjadriť svoj osobný i profesionálny názor, pričom im to neohrozí ich vlastnú reputáciu. Formát hry umožňuje predložiť akékoľvek hypotézy a rozobrať ich cez prizmu vedeckej i praktickej skúsenosti.

Game of professionals photo 1 Game of professionals photo 2 Game of professionals photo 3
Quote top Quote bottom „Ľudstvo v súčasnosti vstúpilo do éry globálnych klimatických zmien a klimatické problémy už nemožno považovať za čisto vedecké. Ide o komplexný problém zahrňujúci sociálne, hospodárske a ekologické aspekty...“
Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“.

V roku 2014 zverejnila medzinárodná skupina vedcov ALLATRA SCIENCE správu „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, ktorá vyzdvihla a osvetlila aktuálny celoplanetárny problém, konkrétne globálnu zmenu klímy na Zemi. Počas tejto doby sme sa stali svedkami toho, že sa udalosti a prognózy popísané v správe ALLATRA SCIENCE naplňujú, a že nárast katastrof pokračuje v súlade s tým, ako bolo popísané. Potvrdzujú to vedci, očití svedkovia i reportéri ALLATRA TV z celého sveta, ktorých reportáže a medzinárodné interview sú súčasťou medzinárodných spravodajských vydaní „Mimoriadnych správ“ a relácií „Sledovanie klímy“.

Relácia „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“ s účasťou Igora Michajloviča Danilova, ktorý vyšla začiatkom roku 2019, inšpiroval účastníkov Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z rôznych krajín sveta otvoriť túto otázku prostredníctvom medzinárodnej online konferencie za účasti ľudí z rôznych krajín sveta.

Prvá medzinárodná telekonferencia „Hra profesionálov. Klíma. Budúcnosť je teraz“

sa uskutočnila 13. apríla 2019 v Českej republike, kedy boli medzinárodnou verejnosťou vyzdvihnuté nasledujúce témy:
Question mark icon
Ako a prečo sa klíma mení?
Question mark icon
Akým problémom spojeným so zmenou klímy čelia ľudia na celom svete už teraz?
Question mark icon
Je to problém jednotlivých krajín alebo nás všetkých?
Question mark icon
Sú deštruktívne katastrofy po celej planéte problémom ďalekej budúcnosti a ďalších generácií alebo je to realita, ku ktorej dochádza už teraz pred našimi očami?
Question mark icon
Kam by sme mali, ako ľudstvo, smerovať svoju pozornosť s ohľadom na nadchádzajúce globálne katastrofy?

V rámci druhej konferencie sme prediskutovali nasledovné témy:

1
Mohutné hurikány, búrky, záplavy, bahnotoky, tornáda a smršte v oblastiach, ktoré sú pre ne netypické, anomálne krupobitia a lejaky, anomálne a netypické počasie pre dané ročné obdobie v rôznych krajinách sveta – prečo katastrofy narastajú už teraz?
2
Ako sú vzájomne prepojené prírodné kataklizmy prebiehajúce na našej planéte?
3
Prečo je zamlčovaná katastrofickosť a nezvratnosť narastajúcich katakliziem a čím je nebezpečný súčasný formát spotrebiteľskej spoločnosti vo svetle nadchádzajúcich katastrof?
4
Očití svedkovia: čo sa v skutočnosti deje v postihnutých oblastiach?
5
Milióny klimatických utečencov, zmiznutie celých ostrovov, šokujúce vedecké výskumy – čo zostáva skryté pred verejnosťou?
6
Čomu budú musieť ľudia ešte čeliť?

Nemôžeme klímu ovplyvniť, globálne katastrofy sú nevyhnutné.
Čo však my, ľudia, môžeme urobiť dnes, aby pre ľudstvo nastal zajtrajšok?

Pozývame očitých svedkov, vedcov a odborníkov z rôznych vedných odborov,
a tiež aj neľahostajných ľudí z celého sveta,

aby sme spoločne rozobrali tieto a ďalšie otázky v rámci projektu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA. KLÍMA“
Zaregistrujte sa
Quote top Quote bottom My všetci sme ľudia a všetci máme spoločné miesto k bývaniu – Zem, máme jednu národnosť – ľudstvo a jednu cennosť – život, prostredníctvom ktorého sa môžeme dôstojne realizovať v zmysle existencie vo vyššom duchovno-morálnom aspekte.
Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“