Dva razloga za brigu o sutrašnjici. Jedno globalno rešenje / Međunarodni okrugli sto

Dva razloga za brigu o sutrašnjici. Jedno globalno rešenje / Međunarodni okrugli sto Međunarodni okrugli stolovi, koje drže volonteri iz različitih zemalja, direktan su nastavak konferencije i otkrivaju njene pojedinačne teme. Dva razloga za brigu o sutrašnjici. Jedno globalno rešenje / Međunarodni okrugli sto Dva razloga za brigu o sutrašnjici. Jedno globalno rešenje / Međunarodni okrugli sto Dva razloga za brigu o sutrašnjici. Jedno globalno rešenje / Međunarodni okrugli sto