Klimatski alarm. Vreme je za ujedinjenje | Međunarodni okrugli sto.

Klimatski alarm. Vreme je za ujedinjenje | Međunarodni okrugli sto. Svet je u opasnosti. Naučnici već otvoreno govore o činjenici da je čovečanstvu ostalo nekoliko godina bezbrižnog života u vezi sa naglim porastom klimatskih kataklizmi.Ovo je rečeno na konferenciji "Globalna kriza. Klimatski alarm. Vreme je za ujedinjenje | Međunarodni okrugli sto. Klimatski alarm. Vreme je za ujedinjenje | Međunarodni okrugli sto. Klimatski alarm. Vreme je za ujedinjenje | Međunarodni okrugli sto.